• 43 821 17 86
  • psp.@chajew.spsk.pl
  • Chajew 44, Brąszewice

Konkurs wiedzy o Prymasie Stefanie Wyszyńskim – eliminacje szkolne.