• 43 821 17 86
  • psp.@chajew.spsk.pl
  • Chajew 44, Brąszewice

Laptopy dla czwartoklasistów rozdane! Program „Laptop dla ucznia” to rządowa inicjatywa, której celem jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji