• 43 821 17 86
  • psp.@chajew.spsk.pl
  • Chajew 44, Brąszewice

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, które zajmuje się pomocą dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej. Jej celem jest zebranie funduszy na wsparcie podopiecznych wychowujących się poza własną rodziną (w domach dziecka, rodzinach zastępczych). Więcej informacji: https://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/xxii-edycja/