• 43 821 17 86
  • psp.@chajew.spsk.pl
  • Chajew 44, Brąszewice

Nasza szkoła po raz pierwszy bierze udział w Europejskim Dniu Sportu Szkolnego. To wielkie, międzynarodowe święto ruchu, w którym biorą udział szkoły z całej Europy a nawet Ameryki Południowej, Afryki i Azji. W poprzedniej edycji wzięły udział blisko 2 miliony uczniów z 4tys. szkół w 38 krajach na świecie. @EuropejskiDzieńSportuSzkolnego. #ESSD 2022 #ESSDPoland #BeActive #edukacjawruchu #AKiL