• 43 821 17 86
  • psp.@chajew.spsk.pl
  • Chajew 44, Brąszewice

Naszym celem jest troska o integralny rozwój osoby ludzkiej, który umożliwia formację wszystkich wymiarów ludzkiej osobowości – wymiaru fizycznego, społecznego, kulturowego, moralnego i duchowego.