• 43 821 17 86
  • psp.@chajew.spsk.pl
  • Chajew 44, Brąszewice

O nas

Dyrektor szkoły: Katarzyna Kukuła -Golanowska

Adres:

44 Chajew

98-277 Brąszewice

województwo łódzkie

powiat sieradzki

Gmina Brąszewice

Diecezja kaliska


Historia
Publicznej Szkoły Podstawowej
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
im. św. Mikołaja
w Chajewie

Szkoła w Chajewie istnieje prawdopodobnie
od 1910r.
Początkowo nie było budynku szkolnego. Dzieci
uczyły się w salach należących do prywatnych właścicieli. W końcu mieszkańcy wsi postanowili wybudować budynek szkolny. Chłopi budowali sami, bez żadnej pomocy ze strony gminy. Budowę ukończono około 1925r. Szkoła liczyła wówczas cztery oddziały, uczyła jedna nauczycielka.
W czasie wojny ( 1939- 1945) budynek był zamknięty. W wyniku działań wojennych został on bardzo zniszczony.
Od roku 1945 dzieci i młodzież znów mogli uczęszczać do nowo wyremontowanych sal.
W roku 1948 szkoła liczyła 5 klas, a od 1946 – 6 klas. w roku 1952 było już 7 klas. Zlikwidowano wtedy klasy łączone. Uczniowie klas IV – VII pobierali nauki w budynku szkoły , a młodsi w wynajętym mieszkaniu.
W końcu nadszedł pamiętny dzień 30 marca 1963 roku – dzień odbioru technicznego i oddania do użytku nowej upragnionej szkoły
Szkoła Podstawowa w Chajewie funkcjonowała pod zarządem Gminy Brąszewice do roku szkolnego 2001/2002. Obecnie nasza placówka jest prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.
W obecnym budynku znajdują się dwie placówki
:
PSP SPSK im. św. Mikołaja w Chajewie
Punkt Przedszkolny SPSK w Chajewie