• 43 821 17 86
  • psp.@chajew.spsk.pl
  • Chajew 44, Brąszewice

Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs „Mam Talent”. Uczniowie pokazali nam, że naprawdę posiadają talenty, o których nie wszyscy wiedzieliśmy. Śpiewali, tańczyli, recytowali.