• 43 821 17 86
  • psp.@chajew.spsk.pl
  • Chajew 44, Brąszewice

Wiedząc jak cenną wartością jest patriotyzm, staramy się naszą młodzież i dzieci uczyć miłości do Ojczyzny. Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich nie dokona się bez obecności rodziców.