• 43 821 17 86
  • psp.@chajew.spsk.pl
  • Chajew 44, Brąszewice

Pracownicy Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie O/w Brąszewicach spotkali się z uczniami klas I – V. Zostały omówione tematy dotyczące metod oszczędzania